Wrzesień 2018

You are browsing the site archives for Wrzesień 2018.

Wireshark

Wireshark – sniffer będący wolnym oprogramowaniem. Umożliwia przechwytywanie i nagrywanie pakietów danych, a także ich dekodowanie. Dzięki dużej ilości dodatków potrafi rozpoznać i zdekodować wiele protokołów komunikacyjnych. W głównej mierze […]

Axence NetTools

Ping Narzędzie Ping pozwala szybko sprawdzić połączenie z urządzeniem. Wysyła pakiety ICMP i pokazuje czas odpowiedzi i liczbę utraconych pakietów.     Trace Narzędzie Trace pozwala sprawdzić połączenie do urządzenia. […]

Topologie sieci komputerowej

Topologia liniowa – wszystkie elementy sieci połączone są z dwoma sąsiadującymi.   Topologia magistrali – wszystkie elementy sieci podłączone do jednej magistrali.     Topologia pierścienia – podobna do topologi liniowej. Różnicą […]

Modele sieciowe

  Model TCP/IP powstał w latach siedemdziesiątych XX wieku wieku i określany jest mianem modelu sieci Internet. Składa się z czterech warstw   Model OSI jest modelem przygotowanym z myślą o tworzeniu tzw. „otwartego […]

Kabel koncentryczny (ang. coaxial cable, zwany także kablem współosiowym) – przewód telekomunikacyjny, wykorzystywany do transmisji sygnałów zmiennych małej mocy, którego wewnętrzna żyła otoczona jest izolatorem termicznym o okrągłym przekroju; otoczony osłoną przewodzącą. […]

Punkt dostępu umożliwia bezprzewodową łączność między urządzeniami sieciowymi.  

Przełącznik

Przełącznik pracuje w warstwie łącza danych lub w sieci w przypadku konfigurowalnego w ISO/OSI. Przełącznik podobnie do koncentratora służy do realizacji połączeń w sieci, lecz zamiast rozsyłać pakiety do wszystkich […]

Koncentrator

Koncentrator pracuje w warstwie fizycznej ISO/OSI.   Koncentrator z ang. Hub jest urządzeniem dzisiaj już niestosowanym. Służy do tworzenia połączeń między urządzeniami w topologi gwiazdy. Sprawdza się tylko w mniejszych sieciach […]

Router

Router pracuje w warstwie sieciowej ISO/OSI. Jego głównym zadaniem jest łączenie sieci. Bez niego nie dało by się podłączyć sieci lokalnej LAN do internetu. Nazwa routera wzięła się od jego […]

Karta sieciowa

Działa w warstwie fizycznej ISO/OSI   Umożliwia działanie komputera w sieci poprzez fizyczne połączenie z okablowaniem. Najczęściej przyjmuje on postać karty rozszerzeń montowanej w gnieździe magistrali PCI, PCI-Express lub też zewnętrznego […]