Monitorowanie sieci

Wireshark

Wireshark – sniffer będący wolnym oprogramowaniem. Umożliwia przechwytywanie i nagrywanie pakietów danych, a także ich dekodowanie. Dzięki dużej ilości dodatków potrafi rozpoznać i zdekodować wiele protokołów komunikacyjnych. W głównej mierze […]

Axence NetTools

Ping Narzędzie Ping pozwala szybko sprawdzić połączenie z urządzeniem. Wysyła pakiety ICMP i pokazuje czas odpowiedzi i liczbę utraconych pakietów.     Trace Narzędzie Trace pozwala sprawdzić połączenie do urządzenia. […]