Axence NetTools

Ping Narzędzie Ping pozwala szybko sprawdzić połączenie z urządzeniem. Wysyła pakiety ICMP i pokazuje czas odpowiedzi i liczbę utraconych pakietów.
  ping
  Trace Narzędzie Trace pozwala sprawdzić połączenie do urządzenia. W razie problemów zobaczysz który hop powoduje problemy. Trace pokazuje czas odpowiedzi oraz ilość utraconych pakietów dla każdego urządzenia po drodze, aby można było szybko zlokalizować problematyczne urządzenia. W dolnej części okna umieszczona jest graficzna mapa kolejnych hostów na trasie pakietów.
  trace
  Lookup Narzędzie Lookup działa podobnie jak nslookup. Podaje jednak od razu wszelkie informacje DNS o urządzeniu i domenie. Nie trzeba określać typu rekordu – pokazane będą wszystkie rekordy w jednej tabeli.
  lookup
  Przepustowość Narzędzie Przepustowość mierzy szybkość transmisji do urządzenia. Proces ten nie przeciąża sieci.
  Przepustowość
  NetCheck Narzędzie NetCheck pozwala szybko sprawdzić jakość połączenia do urządzenia. Wysyła serię pakietów ICMP o różnych rozmiarach, aby wykryć wszelkie możliwe problemy. Wyniki są od razu interpretowane, więc nie trzeba nawet mieć szerokiej wiedzy o zarządzaniu sieciami.
  NetCheck
  TCP/IP Workshop Narzędzie TCP/IP Workshop pozwala na ustanowienie niskopoziomowego połączenia TCP i UDP, aby móc testować i rozwiązywać problemy związane z różnymi serwisami sieciowymi. Za pomocą tego narzędzia można wysyłać dowolne dane do wybranego portu na zdalnym komputerze. Można także nasłuchiwać na lokalnym porcie, aby zobaczyć wszystkie dane jakie zdalne komputery nadsyłają.
  Skaner Portów Narzędzie Skaner urządzenia pozwala wykryć otwarte porty TPC oraz serwisy działające na urządzeniu. Prezentuje działające serwisy, sprawdza otwarte porty a także stara się wykryć ewentualne trojany. Podczas skanowania serwisów, netTools wysyła żądanie i sprawdza czy odpowiedź pasuje do określonych kryteriów – co daje pewność, że na określonym porcie działa wybrany serwis. Ma to znaczenie w przypadku, gdy ten sam port byłby wykorzystywany przez różne serwisy. Skanowane mogą być serwisy działające zarówno na TCP jak i UDP.
  Skanuj porty
  Skaner sieci Narzędzie Skaner sieci pozwala wykryć urządzenia działające w wybranej sieci. Pokazuje ono wszystkie urządzenia oraz serwisy na nich działające. netTools najpierw wykrywa dostępne urządzenia za pomocą ICMP (Ping). Oznacza to, że może wykryć tylko te urządzenia, które odpowiadają na żądania ICMP. Następnie wykrywane są wszystkie serwisy działające na dostępnych urządzeniach. Podczas skanowania serwisów działających na wykrytych urządzeniach, netTools wysyła żądanie i sprawdza czy odpowiedź pasuje do określonych kryteriów – co daje pewność, że na określonym porcie działa wybrany serwis. Ma to znaczenie w przypadku, gdy ten sam port byłby wykorzystywany przez różne serwisy . Skanowane mogą być serwisy działające zarówno na TCP jak i UDP.
  skan

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *